Vandaag een jaar geleden kondigt Rutte in een persconferentie aan dat evenementen met meer dan 100 personen worden verboden. Bijna alle theaters gaan dicht. Het is het begin van een jaar vol beperkingen, lockdowns, steunpakketten en alternatieven. Een overzicht van een jaar corona in de theatersector.

Maart 2020

Op 12 maart 2020 kondigt Rutte aan dat evenementen met meer dan 100 personen worden verboden. Op 23 maart worden dat alle bijeenkomsten. Alle voorstellingen en festivals tot 1 juni worden geannuleerd of uitgesteld.

Alternatieven
Gezelschappen zetten al snel voorstellingsregistraties online. Festival Cement organiseert het eerste online theaterfestival. Op ‘Cement in Isolement’ presenteren de makers van 24 geannuleerde voorstellingen een alternatief werk. Meerder acteurs besluiten romans, scènes of poëzie te gaan voorlezen. Zo ontstaan verscheidene online feuilletons voor het slapengaan. De acteurs van het ITA-ensemble en Het Nationale Theater lezen vanaf 23 maart dagelijks een verhaal uit Boccacio’s De Decamerone. Vanuit het Betty Asfalt Complex in Amsterdam start Dominee Gremdaat met Radio Oranje: een dagelijks digitaal hart onder de riem, opdat zijn toeschouwers goed kunnen slapen in turbulente tijden.

Steun
Verschillende belangenorganisaties in de cultuursector vragen de regering om snelle ondersteuning. Kunstenbond opent meteen een meldpunt voor getroffen zzp’ers. Koepelorganisaties sturen een brandbrief naar OCW met een oproep om een overbrugging- en garantiefonds. Fonds Podiumkunsten formuleert een coulanceregeling: de prestatie-eisen voor groepen en festivals worden versoepeld. Brancheorganisaties besluiten dat publiek wordt gecompenseerd voor gekochte kaarten van geannuleerde voorstellingen. Minister Van Engelshoven laat eind maart weten dat er nog geen noodfonds voor de cultuursector komt, maar wel een aanvullend maatregelenpakket. Algemeen gaan de regelingen TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) en eind maart de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) in.

Videostill: Ramsey Nasr leest voor uit Decamerone

April 2020

De theaters blijven gesloten voor publiek.

Alternatieven
Verschillende gezelschappen streamen voorstellingen, zoals Het Sluwe Vosje van de Nationale Opera en Notenkraker en Muizenkoning van het Nationale Ballet. Er komen ook steeds creatievere alternatieven, van troostend telefoontheater, vrolijke ongein op Facebook tot Stand-up Camedy. Toneelacademie Maastricht organiseert een online afstudeerfestival State of the (He)arts. Onder de noemer Troostpool | Verhalen van Nu’ maakt regisseur Charli Chung iedere twee weken met een andere schrijver en regisseur kleinoodjes vol troost en ingehouden verlangen.

Steun
Onderzoek van ACT wijst begin april uit dat 1 op de 3 zzp’ers in de culturele sector niet in aanmerking komt voor de TOZO-regeling vanwege het gestelde urencriterium. Eind april wordt dat criterium versoepeld. Verschillende organisaties luiden de noodklok in deze maand. Koepelorganisatie Creatieve Coalitie stuurt een tweede brandbrief naar OCW met het verzoek om financiële ondersteuning. De Vereniging voor Podiumtechnologie verzoekt minister Grapperhaus om evenementen op anderhalve meter toe te staan. Taskforce culturele en creatieve sector verzoekt de Tweede Kamer om breder te kijken dan Rijkscultuurbeleid.

In april worden daarnaast verschillende loketten geopend, zoals het algemene loket NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en het snelloket van het AFK voor aanvragen van projectsubsidie voor ‘coronakunst’. Het kabinet stelt half april een noodfonds van 300 miljoen euro beschikbaar voor de culturele sector. We Are Public lanceert een maandelijks coronafonds: 30.000 euro voor 15 getroffen makers.

Troodspool 1: Jade Olieberg speelt ‘Spuug’.

Mei 2020

De theaters blijven gesloten voor publiek.

Alternatieven
Op 4 mei na dodenherdenking zendt NPO1 vanuit een leeg Internationaal Theater Amsterdam het indrukwekkende theaterprogramma Na de Dam uit. In regie van Ivo van Hove maken acteurs en muzikanten duidelijk wat en waarom we herdenken. NNT, Club Guy&Roni en NITE openen in mei het virtuele theater NITE Hotel. Oostpool maakt met studenten van ArtEZ een eigen DECAMERONE en SPRING on Screen presenteert werk speciaal voor scherm van artiesten die eigenlijk op het festival hadden gestaan.

Steun
De gemeente Amsterdam trekt 17 miljoen uit voor noodfonds ten behoeve van culturele instellingen. Rijkscultuurfondsen maken daarnaast 15 miljoen euro subsidie vrij voor programma’s rond corona. De overheid komt met een tweede economisch steunpakket, onder andere de NOW- en TOZO-regeling worden verlengd. Daarnaast maakt Minister Van Engelshoven plannen bekend voor de verdeling van het noodfonds van 300 miljoen. De brancheverenigingen van podia (VSCD en VVP) en producenten (NAPK, VvNO en VVTP) stellen samen een onafhankelijke commissie in om te adviseren over de schade van de door de crisis veroorzaakte sluiting van theaters en concertzalen.

Juni 2020

Op 1 juni, na 81 lange dagen, mogen de theaters weer open. De restricties zijn nog streng. Per zaal zijn dertig bezoekers toegestaan, die moeten reserveren, 1,5 meter afstand van elkaar houden en een ‘checkgesprek vooraf’ voeren. Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren die aan deze eisen voldoen. Een aantal theaters opent zodra het mag de deuren. Artistiek leider Eric de Vroedt en actrice Romana Vrede van Het Nationale Theater verklaren op 1 juni hun liefde aan het publiek met de tekst Liefdesverklaring van Magne van den Berg. Op 3 juni bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de eerste voorstellingsavond van het heropende Theater aan het Spui.

Alternatieven
De dertigmanregel geeft ruimte voor experimenten, niet alleen voor iets risicovollere voorstellingen, maar ook voor nieuwe manieren van produceren, financieren en presenteren. Wat kunnen we op korte termijn maken nu de agenda’s zijn schoongeveegd? Beweging is te zien bij Het Nationale Theater, dat onder de naam ‘Het Nationale Theater speelt altijd’ grote producties vervangt door een flexibel verzamelprogramma van kleinere voorstellingen. Of bij Carré, De Kleine Komedie en Bellevue die samenwerken in het programmeren van kleine voorstellingen in de grootste zaal. De Nieuwe Oost kiest voor #radicaallokaal. Om de kosten te drukken spelen makers vaak meerdere voorstellingen per dag.
Het Holland Festival (online programma 2.0-2.0.en Oerol (Het imaginaire eiland) verplaatsen hun programma naar de virtuele ruimte, terwijl Karavaan experimenteert met nieuwe concepten die zich aan de RIVM-richtlijnen houden zoals de ‘drive through’ voorstelling Brandstof.

Steun

Ondertussen zijn steeds meer werknemers in de culturele sector er financieel slecht aan toe. Volgens onderzoek hebben 61 procent van de zzp’ers uit de culturele sector hun opdrachten t/m december verloren en overweegt 27 procent omscholing. Er worden verschillende steunacties opgezet. Onder de noemer #DoeMeeMetJeAOW halen meer dan 4500 AOW’ers ruim een miljoen euro op voor de culturele sector. Het kabinet start de algemene TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Daarnaast pleit de oppositie voor 700 miljoen euro extra noodhulp voor de culturele en creatieve sector. Eind juni vindt het tweede grote Kamerdebat over de cultuursector plaats.

Brandstof van Karavaan. Foto: Keith Montgomery

Juli 2020

De maatregelen worden per 1 juli versoepeld. Het maximumaantal bezoekers vervalt, zolang het publiek maar reserveert, aan de gezondheidscheck voldoet en onderling afstand kan houden. Ook grote theaters als Carré en het Luxor Theater kunnen nu weer openen. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen afstand te houden waardoor het zogenaamde kinderprotocol van jeugdproducent Van Hoorne Entertainment mogelijk wordt. Ouders moeten op 1,5 meter afstand zitten, maar kinderen kunnen op de stoelen daartussen plaatsnemen. Ook voor acteurs en dansers wordt de 1,5 meter regel losgelaten.

Alternatieven
Het grootste en oudste cabaretfestival Cameretten verplaatst de 55ste Editie naar 2021, terwijl in de Brakke Grond het Peepshow Palace Festival geopend wordt met de voorstelling Alleen samen van De Warme Winkel. Het ontwerp van het Peepshow Palace bestaat uit een twee verdiepingen tellende cirkel van bijna 100 privécabines die rondom een draaiend podium zijn geplaatst. Festival Noorderzon stapt over naar een ‘Noorderzomerprogramma’: in plaats van elf dagen op rij Festival Noorderzon vanuit het Noorderplantsoen tot ver in de Groningse binnenstad, zijn er deze zomer verspreid over zes weken intieme voorstellingen, installaties en randprogramma’s in de stad te zien. De Uitmarkt lanceert een online platform waarop publiek tegen betaling voorstellingen en optredens kan bekijken. De opbrengt van deze Thuismarkt gaat naar de artiesten.

Steun
Om de sector verder te steunen creëren private fondsen tijdelijk een ‘Kickstart Cultuurfonds’ waardoor 16 miljoen euro ten goede komt aan niet-structureel gesubsidieerde theaters en producenten. Het Amsterdamse fonds voor de kunst (AFK) start een initiatief via crowdfunding om het snelloket te heropenen.

Peepshow Palace van De Warme Winkel. Foto: Man met de Hamer

Augustus 2020

Anderhalvemeter afstand blijft de norm in en buiten de theaterzalen.

Alternatieven
Om aan de anderhalvemeterregel te voldoen, blijven makers nieuwe oplossingen bedenken. Holland Opera speelt Vliegende Hollander  in het voormalige gebouw van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij waar het publiek over de volle lengte van dit industrieel erfgoed wordt geplaatst. Onder het motto ‘Nader de ander’ trekt Afzender Boulevard deze zomermaanden de stad in om de band warm te houden. De optredens vinden plaats in theaters, op straat, wijken en weilanden.
Met de televisie-uitzending ‘Wendes Kaleidoscoop’ openen de Uitmarkt en de NTR het culturele seizoen. Het programma wordt opgenomen in Koninklijk Theater Carré, waar huiskunstenaar Wende onder meer Typhoon, het Nederlands Kamerkoor, Steef de Jong, het Nederlands Dans Theater en Claron McFadden uitnodigt.

Steun
Ruim 200 culturele gebouwen doen mee aan het initiatief ‘Red Alert’. Ze lichten hun gevels bloedrood uit en trekken drie uur later de stekker eruit. Zo wil de evenementensector laten zien dat het voor hen ‘vijf voor twaalf’ is. Ook theaters als Internationaal Theater Amsterdam en Nationale Opera & Ballet doen mee. VTTE (Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen) vraagt om de doorzetting van de steunpakketten NOW, TOZO en TVL, totdat werken en produceren zonder beperkende maatregelen weer mogelijk is. De evenementenbranche protesteert op het Malieveld voor meer financiële steun en op 25 augustus sturen honderden instellingen in de podiumkunstensector een brandbrief naar minister Van Engelshoven van cultuur en naar de Tweede Kamer. Ze spreken hun zorgen uit over de bezuinigingen bij het Fonds Podiumkunsten en vragen de Kamer om 15,8 miljoen euro toe te voegen aan het budget van het fonds, zodat alle instellingen met een positief advies alsnog subsidie kunnen krijgen. In verband met de steeds grotere zorgen van de cultuursector start het Prins Bernhard Cultuurfonds met de inzamelactie ‘Houd cultuur levend’ en stelt het kabinet uiteindelijk een tweede steunpakket van 482 miljoen euro beschikbaar, dat doorloopt tot 1 juli 2021.

Spectrum van Schweigman& gaat in première op Boulevard. Foto: Karin Jonkers

September 2020

De theatersector draait weer op volle toeren (op 1,5 meter afstand). In september gaan bijna honderd voorstellingen in première. De seizoensopening is drukker dan in een normaal jaar. De Raad voor Cultuur adviseert om per regio naar mogelijke versoepelingen van de anderhalvemetermaatregel bij voorstellingen te kijken. Ook de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties pleit voor versoepeling. Na oplopende besmettingscijfers, beslist het kabinet anders. Vanaf 29 september is opnieuw maximaal dertig man publiek toegestaan. Voor zalen ‘met een groot cultureel belang’ kunnen de voorzitters van de veiligheidsregio’s een uitzondering maken. Een landelijke uitzondering geldt er voor kinderen tot en met 17 jaar. Bij alle jeugdvoorstellingen mag naast 30 volwassenen op anderhalvemeter afstand, een onbeperkt aantal kinderen dicht bij elkaar in de zaal zitten. Theater de Krakeling in Amsterdam roept ouders, begeleiders en andere volwassen bezoekers op om zoveel mogelijk met kinderen naar de voorstellingen te komen.

Alternatieven
Onder het motto ‘The Show Must Go On and Offline’ toont het Nederlands Theater Festival naast een online programma zoveel mogelijk voorstellingen live. De Zwitserse theatermaker Milo Rau opent het festival door de ‘Staat van het Theater’ samen met zes andere makers uit te spreken. Ook het Fringe-zusje gaat door. De uitgestelde Operadagen Rotterdam presenteren een verkorte editie. Theater Rotterdam lanceert het project ‘tracks’, series korte presentaties doorheen een grotendeels vertimmerde schouwburg.

Steun
NORMA stelt met een noodfonds 500.000 euro beschikbaar voor projecten van uitvoerende kunstenaars. De Taskforce culturele en creatieve sector doet in september aanbevelingen over de invullen van de nieuwe steunpakketten. Zo willen ze af van de verlaging van de zelfstandigenaftrek en willen ze dat de generieke steunmaatregelen (zoals de TOZO, NOW, TVL) beter aansluiten op de culturele praktijk.

Milo Rau, Ernestine Comvalius, Edit Kaldor, Gable Roelofsen, Lara Staal, Lester Arias en Jan Joris Lamers openen het Nederlands Theater festival. Foto: Anna van Kooij

Oktober 2020

De ontheffingen die in september aan sommige theaters werden toegekend, komen op 14 oktober vanaf 22.00 uur weer te vervallen. In alle binnenruimtes mogen weer maar 30 personen samenzijn. Voor theaters wordt personeel, zoals zaalwachten en technici, niet meegerekend, kinderen weer wel. Meerdere grote theaters sluiten opnieuw hun deuren. Voorstellingen voor maximaal dertig bezoekers zijn te verliesmakend.

Alternatieven
Ondanks de nieuwe maximale publieksgrootte (30 personen binnen) blijven nieuwe voorstellingen live in premiere gaan, zoals De zaak Shell van Anoek Nuyens en Rebekka de Wit, Laura H. van Toneelgroep Oostpool, de musical Murder Ballad van STENT Productions en Ritratto van de Nationale Opera. Theater Carré programmeert de audio-installatie Blindness, die in de zomer na ruim vier maanden lockdown als eerste voorstelling op het Londense West End te zien was.

Andere voorstellingen zijn alleen nog digitaal te volgen, zoals The Other van Opera Spanga en Back to Ballet van Het Nationale Ballet. De Nederlandse Dansdagen heeft een uitgebreid online programma met live-premières en dansfilms. Het online dansMuseum van het festival presenteert 25 crisismomenten uit het dansverleden. Dansthuis.nl nodigt huisgenoten uit samen te dansen op de eigen vertrouwde huis-tuin-en-keukenvloer. Samen met de NTR maakt het festival het 40-minuten durende ‘Dans met mij’. In het tv-programma delen ambassadeurs Jan Kooijman en Igone de Jongh hun liefde voor de dans en gaan in gesprek met gasten uit het veld. Internationaal Theater Amsterdam brengt opnieuw een dagelijks online videoproject. Dit keer lezen acteurs voor uit Lewis Carrolls Alice in Wonderland & Achter de spiegel. Ook lanceert het theater ITALive, een serie livestreams van publieksfavorieten opgenomen vanuit de schouwburg op het Leidseplein.

Steun
Het kabinet trekt 40 miljoen euro uit om de vrije theaterproducenten te ondersteunen. De steun maakt onderdeel uit van een uitbreiding van een derde algemene steunpakket.

De zaak Shell van Anoek Nuyens en Rebekka de Wit. Foto: Karin Jonkers

November 2020

Op 4 november moeten alle theater voor de tweede keer hun deuren sluiten. Deze keer ‘maar’ voor twee weken, het draagvlak is echter klein. Er wordt gesproken van een ‘symboolmaatregel‘. Na twee weken houdt een deel van de theaters de deuren gesloten. Het maximum aantal toegestane toeschouwers ligt nog steeds op dertig en dat is voor veel theaters (en bespelers) te verliesmakend.

Alternatieven
Deze maand worden de laatste fysieke premières gespeeld zoals die van Alles Komt Goed door Orkater, een toneelbewerking van de roman De pest van Albert Camus. Maar ook de laatste voorstelling van het danstheater- of hiphopgezelschap Don’t Hit Mama. Daarnaast zijn er weer online streams te volgen, waaronder The New Gospelvan Milo Rau bij NTGent.

Steun
Van het tweede steunpakket cultuur gaat 150 miljoen euro naar gemeenten om hun ‘cruciale lokale culturele infrastructuur’ te ondersteunen. Dat valt onder de verdeling van de 482 miljoen euro cultuursteun die het kabinet heeft uitgetrokken voor 2021. De Raad voor Cultuur adviseert aan minister Van Engelshoven om de culturele sector tijd, vertrouwen en middelen te geven om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en nieuwe verdienmodellen.

Orkater speelt Alles Komt Goed. Foto: Ben van Duin

December 2020

In de persconferentie van 14 december kondigt minister president Rutte aan dat alle publiekslocaties, waaronder theaters, vanaf middernacht voor de derde keer moeten sluiten. Nederland gaat weer een strenge lockdown in. Optreden, repeteren en opnames maken is toegestaan, waardoor online voorstellingen, livestreams en televisie-uitzendingen (zonder publiek) kunnen doorgaan.

Alternatieven
De traditionele kerstvoorstellingen gaan online, waaronder het Kerstgala van het Nationale Ballet, Amor Fati van Werkplaats Walhalla en De Rode Knop  van Het Laagland. De NPO vertaalt Scrooge naar een live televisiespektakel. Hummelinck Stuurman lanceert het online theaterspel Schuld of Onschuld – De Kerstmoord, waarin de kijker wordt betrokken bij het oplossen van een rechtszaak. Ook veel oudejaarsconferences verhuizen naar (regionale) tv, radio of eigen YouTube-kanalen. De conference van Youp van ’t Hek voor NPO1, Korrel Zout, is een registratie uit de periode dat er nog voor dertig man gespeeld mocht worden. Op de website Podiumkids Thuis verzamelt een collectief van 26 jeugdtheatergezelschappen hun registraties.

Steun
Op 4 december wordt bekend dat de coalitie honderden miljoenen wil uittrekken voor extra steun voor bedrijven met meer dan 70 procent omzetverlies. Tot nu toe kregen alle bedrijven met meer dan 30 procent omzetverlies een compensatie van maximaal 50 procent. De verwachting is dat naast de horeca, vooral de culturele sector en de evenementenbranche van de verruiming profiteren. Op 9 december geeft het kabinet bekend de steun- en herstelpakketten uit te breiden. Daardoor wordt onder andere besloten om de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in te voeren en de TOZO tot 1 april 2021 te laten doorgaan.

Januari 2021

De theaters blijven gesloten.

Alternatieven
De 20ste editie van festival CaDance opent het nieuwe digitale platform Studio X van Korzo. Zes voorstellingen gaan via livestream in première, waaronder Sonatinas 4 Feet van Duda Paiva en Fractal Collective, Glitter van Antonin Rioche en Feminale van Krisztina de Châtel en Astrid Boons. Verder wordt januari de stilste maand sinds de uitbraak van de pandemie. 400 culturele instellingen lanceren wel samen een campagne waarin ze hun publiek weer kunst in volle zalen beloven. In een video delen ze een hoopvolle tekst van Jan Beuving over de magie en belofte van een lege zaal.

Steun
De Taskforce culturele en creatieve sector wil perspectief op heropening, dat schrijven ze in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Het Kickstart Cultuurfonds maakt bekend dat ze dit voorjaar 20 miljoen euro coronasteun zullen verdelen onder niet structureel gesubsidieerde cultuurinstellingen. De Tweede Kamer stemt voor een garantiefonds voor grote evenementen en festivals. Het demissionaire kabinet stopt in ieder geval 300 miljoen euro in het fonds. Alleen evenementen die na 1 juli moeten plaatsvinden en minimaal drieduizend bezoekers trekken kunnen er aanspraak op maken.

Februari 2021

De lockdown wordt verlengd. Ook de theaters blijven dicht. Op 15 en 20 februari mogen wel de eerste pilots van Fieldlab Evenementen plaatsvinden. Met het initiatief onderzoeken de evenementensector en de overheid hoe grote evenementen in coronatijd veilig kunnen plaatsvinden. Het congres Back to Live en de Masterclass Geluk van cabaretier Guido Weijers ontvangen beide een paar honderd bezoekers.

Alternatieven
Er worden massaal voorstellingen gestreamd deze maand. Waaronder Romeinse tragedies van Internationaal Theater Amsterdam, Kroegverhalen van Toneelgroep Maastricht, Shadow’s Whispers van NDT 1 en de Flamenco biënnale. Toneelgroep Oostpool lanceert het platform Oostpool Stream, Scapino Ballet Rotterdam Scapino Streamt, met als opening het dans- en muziekconcert Pas de Deux op Valentijnsdag. Op vakantietheater.nl delen Bureau Vanaf2, Klein Amsterdam Producties en 2-ater Producties tijdens de voorjaarsvakantie dagelijks online jeugdvoorstellingen. Cabaretier Micha Wertheim speelt de bejubelde voorstelling Niemand Anders, waarin hij filosofeert over aan- en afwezigheid. Laura van Dolron maakt indruk met een een-op-een-voorstelling ‘voor kritische recensenten’.

Steun
De cultuur- en evenementenbranche verlengt de regeling ‘Bewaar je ticket, geniet later’. Gekochte tickets blijven nu 26 maanden geldig in plaats van 13. De branchevereniging VSCD laat weten onaangenaam verrast te zijn over de vernieuwde routekaart. In het laagste besmettingsniveau ‘waakzaam’ laat de update aanzienlijk minder bezoekers toe dan de vorige kaart. De VSCD wil terug naar het anderhalvemeterprotocol.

Micha Wertheim speelt de bejubelde voorstelling Niemand Anders. Foto: Gijsbert van der Wal

Maart 2021

Nog steeds geen perspectief op heropening van de theaters. Zeker tot eind maart moeten de theaters gesloten blijven voor publiek.

Kleine lichtpuntjes: De Taskforce culturele en creatieve sector is in gesprek met OCW om op bescheiden schaal te experimenteren met sneltesten. Ook ligt er een belofte om de routekaart voor theaters en andere cultuurgebouwen aan te passen. Belangenverenigingen Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie lanceren een New Creative Deal’: een veelomvattend plan voor een krachtig herstel en vernieuwing van de culturele en creatieve sector.

Alternatieven
Het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni en NITE presenteren de hele maand in hun digitale NITE Hotel OPEN NITES met nieuw werk van nieuwe makers. Het muziektheatercollectief Nineties laat makers experimenteren in zijn Nineties’ Lab en presenteert de resultaten in digitale clubavonden. Om stil te staan bij een jaar waarin wereldwijd vrijwel alle theaters stilsstonden, wordt in meer dan 30 landen op 13 maart de voorstelling Wit Konijn Rood Konijn gespeeld. Elk theater zal in zijn eigen taal en zijn eigen tijdzone om 20.00 uur aanvang geven voor het wereldberoemde stuk van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour. In Nederland doen onder anderen Pierre Bokma, Theo Maassen en Pieter Derks mee. De kracht van theater zal 24 uur lang over de aardbol zinderen.

Al 0nze nieuwsberichten over de pandemie hebben we gebundeld in het dossier Coronacrisis. Daarnaast startten we het voorbije jaar een aantal specifieke rubrieken naar aanleiding van de crisis: Staat van de theaters, In de ijskastNiet openCorona in de wereldAnderhalvemetertheaterCoronapraktijkenThuisrecensent , Theater voor de thuisschool en Niet op. Ook Het Theaterjaarboek 2019/2020 reflecteerde op het doormidden gekliefde seizoen met interviews, beschouwingen en infographics.