Een themanummer over de ontwikkelingen in theatereducatie, waarbij de nadruk wordt verlegd van overdracht van kennis en ambacht naar ‘menswording’: leerlingen, jongeren, of heel andere deelnemers – de tools geven om door middel van kunst hun leven vorm te geven en te verrijken. Lees hieronder of Download als PDF.