Het septembernummer gaat over nabijheid en distantie. Moet het theater reageren of creëren?