Het aprilnummer van Theatermaker gaat over uitholling in de podiumkunsten. Over burn-outs, geheugenverlies en het eeuwige jagen.