Colofon

Theaterkrant.nl is een uitgave van Stichting ter Bevordering van de Podiumkunst in Nederland (Stichting BPN).
Stichting BPN is tevens uitgever van vakblad Theatermaker.

Adres:
Theaterkrant.nl
Leidseplein 26
1017 PT Amsterdam

Tel 020 624 90 57
info@theaterkrant.nl

Hoofdredacteur Theaterkrant.nl: Anouk Leeuwerink anouk@theaterkrant.nl 06 – 27 65 85 82
Hoofdredacteur Theatermaker: Simon van den Berg simon@theatermaker.nl 06 – 41 27 07 13

Redactie Theatermaker: Moos van den Broek, Robbert van Heuven, Oscar Kocken, Sara van der Kooi, Marijn Lems, Marcelle Schots, Bo Tarenskeen, Brechtje Zwaneveld

Tekstredactie Theatermaker: Lonneke Kok / MoreTXT

Vormgeving: Herman van Bostelen

Techniek: Arjen Klein Poelhuis

Advertentie-acquisitie: Daily Productions/Virtùmedia (Dennis Dercksen) 030-6913835 dennis@daily.nl

Met medewerking van: de Kring van Nederlandse Theatercritici (KNT)

De oprichting van Theaterkrant.nl in 2012 is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Fonds Podiumkunsten en de VandenEnde Foundation.

Culturele ANBI: Stichting BPN is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dankzij de Geefwet is het fiscaal aantrekkelijk om een schenking te doen. De Geefwet houdt in dat giften aan culturele ANBI’s met 25 procent mogen worden verhoogd tot een maximum aan schenkingen van vijfduizend euro per jaar. De voordelen van de Geefwet gelden voor alle belastingplichtigen (particulieren en bedrijven) en zijn van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen. Neem bij interesse contact op met Anouk Leeuwerink (hoofdredacteur Theaterkrant.nl): anouk@theaterkrant.nl.

COPYRIGHT © 2012-2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

   Logo Stichting TIN