Colofon

Theaterkrant.nl is een uitgave van Theatermaker, dat wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Stichting ter bevordering van de podiumkunst in Nederland (Stichting BPN).

Adres:
Leidseplein 26
1017 PT Amsterdam

Tel 020 624 90 57
info@theaterkrant.nl
abonnementen@theatermaker.nl (voo
r vragen en/of opmerkingen over uw abonnement op Theatermaker)

Hoofdredacteur Theaterkrant.nl: Anouk Leeuwerink anouk@theaterkrant.nl
Hoofdredacteur Theatermaker: Simon van den Berg simon@theatermaker.nl

Redactie: Moos van den Broek, Robbert van Heuven, Oscar Kocken, Sara van der Kooi, Marcelle Schots, Brechtje Zwaneveld

Met medewerking van: de Kring van Nederlandse Theatercritici (KNT)

Vormgeving: Herman van Bostelen

Techniek: Arjen Klein Poelhuis

Advertentie-acquisitie: Daily Productions/Virtùmedia (Dennis Dercksen) 030-6913835 dennis@daily.nl

Theaterkrant.nl is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds Podiumkunsten en de VandenEnde Foundation

Culturele ANBI: Stichting ter bevordering van de podiumkunst in Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dankzij de Geefwet is het fiscaal aantrekkelijk om een schenking te doen. De Geefwet houdt in dat giften aan culturele ANBI’s met 25 procent mogen worden verhoogd tot een maximum aan schenkingen van vijfduizend euro per jaar. De voordelen van de Geefwet gelden voor alle belastingplichtigen (particulieren en bedrijven) en zijn van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen.

VERKOOPPUNTEN THEATERMAKER:

Amersfoort: Algemene Boekhandel, Leusderweg 186 / Amsterdam: International Theatre & Film Books, Leidseplein 26; Avondboekhandel Sternheim, Nes 63 (in Frascati 4); Athenaeum Nieuwscentrum, Spui 14-16; Scheltema, Rokin 9; Boekhandel Schimmelpennink, Weteringschans 177; Island Bookstore, Westerstraat 15 / Antwerpen: De Groene Waterman, Wolstraat 7 / Arnhem: Boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15 / Haarlem: Athenaeum Boekhandel, Gedempte Oude Gracht 70 / Leeuwarden: De Lektuurhal, Over de Kelders 10 / Maastricht: Boekhandel de Tribune, Kapoenstraat 8 / Middelburg: De Drukkerij, Markt 51 / Nijmegen: Tijdschriftenhandel A t/m Z, Bisschop Hamerstraat 10 / Rotterdam: Maas theater en dans, St. Jobsweg 3; Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein 25 / Utrecht: Broese Boekverkopers, Stadhuisbrug 5; Literaire Boekhandel, Lijnmarkt 17 / Zwolle: Waanders In de Broeren, Achter de Broeren 1-3.

COPYRIGHT © 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

   Logo Stichting TIN